PSCHT masáž ( psychorelaxační )

....Psychorelaxační masáž je zaměřena na zklidnění a pročištění mysli a následné uvolnění mentálních bloků v těle. Jedná se o efektivní propojení masáže a alternativní psychoterapie s komplexním účinkem. Můj systém (M-E-T) Mysl - Energie - Tělo ..... dál vykazuje úspěch. Když je pročištěná, zklidněná mysl...tělo a energie se přizpůsobí. Podle stejného klíče postupuji i při cvičebních setkáních 1x za 14dní https://www.roman-srnec.cz/cikung/. Zklidnění mysli a vyčištění a pak něco z REIKI a ČI-KUNGU a nakonec meditace.
....Dříve jsem dělal hodně Regrese, ale propojení masáže a altenativní psychoterapie vykazuje větší úspěšnost a stabilitu. Je to komplexnější. Pozvolnější a ne, tak náročné. Zásadní témata jako sebepřijetí, vnitřní dítě, nadhled, identita, sebereflexe potřebují čas od času oprášit všichni. Často nastartují životní energii a následně vůli řešit dlouho neřešené věci, jak osobní, tak partnerské, nebo pracovní.
....Je příjemné slyšet: "Včera jsem přišla domů a řekla tomu mému, co jsem v sobě už dlouho, dusila". Často lidé otevřou stagnující závadná témata hledajíc řešení díky nové vnitřní síle vycházející ze sebeuvědomění. Díky sebepřijetí si uvědomí, že MOHOU a jdou do toho.
....Odchazejí tak nejen uvolnění fyzicky, ale i psychicky s novým nadhledem, motivací a vědomím možností.
Objednávejte: 603 836 635
První Vaše masáž objednaná přes FB
bonus 10minut zdarma - v ceně 110,-Kč