ZÁPISKY MASÉRA Č.41 - ZDRAVÍ, ZPÁTKY VE HŘE..

TAM, KDE MNOZÍ KONČÍ - JÁ TEPRVE ZAČÍNÁM

STAVY AKUTNÍ - CHRONICKÉ - ZASTARALÉ

...SEZÓNA - Přichází jaro a opět vnímám zvýšený nárůst komplikovaných problémů těla, mysli a taktéž obou dohromady.            Ano, říká se, že vše je v hlavě.  Velkým vlivem se projevuje vše ničící stres, který působí  psychosomaticky.

PŘICHÁZÍ LIDÉ, KTEŘÍ NENAŠLI JINDE ŘEŠENÍ.
...Od nich často slyším:
" Po mnoha různých pokusech jinde, teprve u Vás ty masáže fungují."
...Tak opravuji klienty,
A/  co u mých kolegů neuspěli vzhledem k zdánlivé složitosti jejich diagnózy,
B/ kteří byli odbyti lékaři, že tudy cesta nevede,
C/ které odflákli na rehabilitaci bezzubou neefektivní 15ti minutovou masáží a před tím 15minut magnety.

ČASTÁ OTÁZKA - JAKOU MASÁŽ DOPORUČÍM ?
                                            ...Převážně rehabilitační masáže - efektivní spojení různých systémů a technik,                                                                                         vždy zdůrazňuji hodinářskou práci...sval po svalu - propojení s postupy CNT masáže                                                                                                            ...jako agent 007 hledám lokálně epicentrum problému                                                                  a tam začínám "chirurgii bez skalpelu" = čím více citu a intuice = tím větší úspěch.

ÚŽASNÝ ÚČINEK je práce s ISCHIATICKÝM NERVEM k uvolnění: PÁNVE - KYČLÍ - BEDER - BŘICHA a potíží s nimi spojenými.

Klienti často vnímají pocity příjemného brnění či mírného tlaku, mnohdy jinde než masíruji,
jako odezvu proudící energie, odcházející bolesti
...prostě takový ŽIVÝ PROCES REGENERACE.


- PROSTĚ MILUJI, KDYŽ V LIDECH PROBOUZÍM ÚŽAS, NADŠENÍ A ÚLEVU.....

                                           1/ ZAJÍMAVÉ PŘÍPADY : .... napíchnutý sval při odběru krve způsoboval bolestivé stavy                                       - je zapotřebí velkého citu...pro uvolnění takového druhu blokády.

                                 2/ SEDACÍ NERV : ..... pooperační návštěva lázní s neidentifikovaným skřípnutým sedacím nervem,                                                                                   lékařem indikovaný jako banální bolest zad, přetrvala bohužel nejen,                                                             na tím pokaženém pobytu, ale pár dalších měsíců.

3/ LÉKY ..... někteří klienti dokonce po pár masážích snížili počet léků, někteří je zcela vyřadili.

                                  4/ MNOZÍ KLIENTI .....  se zase mohou opět svobodně pohybovat, další se vrátili ke cvičení,                                                případně ukončili mnoha týdenní neschopenku. 

A JSOU Z TOHO VENKU - ZDRAVÍ ZPÁTKY VE HŘE..

-------------------------------------------------------------------------

                                 ..Za 30 let praxe nepřestávám být překvapen, jakým mnohdy kuriózním způsobem přistupuje,                                    ke svým pacientům naše zdravotnictví, které si pravidelně platíme.
                                     ... Často je zcela opomíjeno spojení mezi vnitřními orgány, reflexními zónami a obratli,                                                                                            což způsobuje mnoho problémů a poukazuje na jejich vzájemné propojení.                                                                                                    Tato znalost vzájemnosti umožňuje pochopit mapu zad a oblasti břicha                                                  pro odstranění existujících lokálních blokád.
.                                                 .. Bohužel doba postcovidová sebou přináší velmi výrazné psychické zátěže,                                                jako by nestačily ty, co tu byly doposud. 
                                        ... Úzkosti, nejistoty, fóbie stresy, strachy jsou toho následkem a působí psychosomaticky                                                a projevují se jako nejrůznější, mnohdy rafinované  a zvláštní blokády svalů, kloubů,  energie a také mysli.
                                     ... Myslím si, že účelový tlak společností západního světa, postupně ztrácejícího svou identitu                                 se projevuje ztrátou Identity osobní.
                                                 ... Rozkladem tradičních rolí, jako je rodič, partner, babička, dědeček, se ztrácí                                                                                                        a mizí zaběhané programy  vytvářející základní pilíř identity jistoty.                                                                                                             Když přidáme ještě velkou pracovní zatíženost a tlak komerčního světa,                                                                                                                      často lidé přestávají být v kontaktu sami se svým nitrem                                                                                                                                       a upadají do psychóz, úzkostí, depresí, ztráty Identity.                                                                                  Což sebou nese neblahé účinky celkového zdravotního stavu společnosti i každého jedince.