HARMONIZAČNÍ MASÁŽ

HARMONIZAČNÍ MASÁŽ

- zklidňující masáž v meditačním stavu mysli

  - Je vhodná tam, kde mysl strádá a nenachází klid. Především pro všechny osoby jdoucí po duchovní cestě, hledající duchovní rozměry a hloubku ve svém žití. Intenzivněji dokáží vnímat a prožívat svět vnější i vnitřní. K přesnějšímu uvědomování si orientace a směru vnitřního vývoje.

  Při tomto typu masáže pracuji s jemnými energiemi čaker, meridiánů, mozkovými hemisférami, řízeným dýcháním směrovaným k vnitřním orgánům, čakrám, mozkovým hemisférám. Lze přidat i afirmace a vizualizaci k prohloubení účinků.