REFLEXNÍ TERAPIE

REFLEXNÍ TERAPIE

– podle Patakiho

Reflexní terapie pracuje s reflexními zónami především na ploskách nohou, ale také na rukou. Aktivací těchto zón dochází k reflexní odezvě v daných orgánech, svalových skupinách nebo částech těla.